E-2 Girişimci Vizesi ile Amerika’ya Yerleşmek

E-2 Girişimci Programı

E-2 yatırımcı vizesi Türklerin Amerika’da önemli oranlarda yatırım yapmaları kaydıyla sağlanan bir vize türüdür.
Amerika’ da yaşamak ve iş kurmak istiyorsanız E-2 vizesi sizin Amerika’ya yerleşmeniz için en makul vizedir.
Üstelik diğer vize türlerinin aksine E-2 vize kategorisinde verilecek vize sayısı yıllık bir kotaya dahil edilmemiştir ayrıca yatırımcının eğitim seviyesinin belli bir düzeyde olması veya dil bilmesi de beklenmemektedir.

Başvuru şartları:

ABD ile ticari bir antlaşmanın varlığı
E-2 yatırımcısının vatandaşı olduğu ülkenin ABD ile ticaret anlaşması olması gerekir. Türkiye bu anlaşmaya taraf olduğu için Türk vatandaşlarının E-2 vizesine başvurmasında hiç bir sakınca yoktur.
Önemli miktarda yatırım
E-2 vizesinin en büyük şartı önemli bir miktarda paranın yatırılmış olması gerekir kanun da “önemli miktarda yatırım” dan rakam olarak ne kadar bir para kastedildiği belirtilmemiştir fakat teamül ve uygulamalara göre $100 bin dolar ve üzerindeki meblağların bu şartı karşılamaktadır.
Yatırım marjinal (sınırsal) olmamalıdır
Yapılacak yatırım sonunda elde edilecek gelirin sadece yatırımcının kendisini ve aile fertlerini geçindirmenin ötesinde bir kar elde etmesi veya edecek olması gerekir.
Bir başka ifade ile eğer yatırım yapılan iş veya ticaret, yatırımcının kendisini ve ailesinin geçimini sağlamakla kalmayıp onun üstünde bir gelir getiriyor veya getirecekse o zaman bu E-2 vize şartı yerine getirilmiş demektir.
Yatırımcının yatırım üzerinde kontrolü
Yatırımcının E2 vize statüsü altında Amerika da bulunuş amacı sadece yatırım yaptığı işi kontrol ederek ticari işletmesinin geliştirilmesi ve yönetilmesi doğrultusunda olmalıdır.
Yatırımcı bu amaç doğrultusunda hareket edeceğini yeni bir ticari işletme kurarak veya mevcut bir ticari işletmenin en az %50 sine ortak olduğunu veya şirket içerisinde yönetici konumunda bulunduğunu göstererek kanıtlamış olur.
Yatırımın aktif bir yatırım olması
Yatırım mutlaka aktif olmalıdır. Pasif yatırımlar yapmakla örneğin sadece ev, arsa, hisse senedi alarak veya bankaya para yatırarak E-2 vizesi alınamaz. Zaten dikkat edilirse böyle bir vizenin ortaya çıkış felsefesi yatırımcıların Amerika’ya çekilerek gelir getirici, istihdam edici işler oluşturulmak suretiyle ekonomiye canlılık getirilmesidir yoksa satın alınan evin veya bankada duran paranın yatırımcının kendisinden başka kimseye gerçek anlamda pek de bir katkısı yoktur.

Yatırımcıya ek olarak bu vizeden yararlananlar
Yatırımcıya ek olarak eşi ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları da milliyetlerine bakılmaksızın yatırımcıya bağlı olarak vizelerini alabilirler. E-2 vizesi sahibinin eşleri çalışma izni için başvurusu yapıp Amerika’da istedikleri iş yerinde çalışabilirler. Çocukları da Amerika’da istedikleri yerde eğitimlerine devam edebilirler. Eşler evli kaldığı müddetçe ve yatırımcının da vize statüsü devam ettiği sürece yatırımcı eşinin bağlı E-2 vize statüsü süresiz olarak devam eder yalnız çocuklar bu vizeyi ancak 21 yaşına kadar koruyabilirler.
Bu arada eşinin aksine bir yatırımcı ancak kendi yatırım yaptığı işte çalışabilir onun dışında başka bir yerde çalışması yasaktır. E-2 vize sahipleri Amerika’da bulundukları sürece araba, ev veya diğer gayrimenkuller satın almalarında hiçbir sakınca yoktur.
Ayrıca E-2 yatırımcısı işletmesinin çapına göre ihtiyaç duyduğu sayıda yönetici pozisyonundaki işçilerini E-2 çalışanı olarak da Amerika’ya getirebilir.

E-2 vize süresi
E-2 vizesi genel olarak 5 sene için verilir ve E-2 vizesi sahibine Amerika’ya girişi esnasında en fazla 2 sene ABD’de kalma izni verilir. Bu sürenin uzatılması için başvuru yapılabilir ve her bir başvuruda vize 2 sene daha uzatılır. Yatırımcının vize uzatma talebinde herhangi bir limit yoktur. E-2 vize şartları korunduğu müddetçe E2 vizesi sınırsız uzatılabilir.
E-2 vize sahibi Amerika dışına yaptığı seyahatler sonrasında tekrar Amerika’ya döndüğünde Amerika’da kalma süresi otomatik 2 sene olarak yenilenir.